bg.gurustroykix.ru

Изчисление на вентилация

Видео на темата "Изчисление на вентилация Киров"

Изчисление на вентилацияДобре дошли! Вентилационна в стаята, с допустимата концентрация на замърсител се изчислява по формулата

Видео на "Mine вентилация Киров"

L = G / UpDK - Vn (м3 / ч)

Когато G- количество СО2 в стая

Видеоклипове на тема "Начална вентилация - това е просто Издаване 1. Как естествена вентилация"

UpDK - максималната стойност на CO2 във въздуха (за жилищни помещения и помещенията с временно пребиваване на хора - 1,25-2,0)

ДУ - съдържание на газ във въздуха за доставки.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru