bg.gurustroykix.ru

Документи за кооперацията

Видео по темата "Какви документи са необходими за влизане? Трябва ли доказване на доход?"

кооперацияЗа разрешение за строеж, разработчикът е насочено към Катедрата по Архитектура и градоустройство, изявление, адресирано до началника на район.

Видео по темата "Земя Albatros кооперация"

В този случай, следните документи:

  • приложение
  • Петицията на ръководителя на териториалното пространство
  • Копие от удостоверението за собственост върху земята (предназначение на земята - индивидуалната сграда)
  • Кадастрален план на парцела
  • Собственикът на проекта. Построен в два екземпляра (проект се разработва от организацията или частно лице, което има лиценз за този вид дейност)
  • Технически условия за връзка с домашната мрежа на комунални услуги
  • Топографско проучване на земя в 1: 500
  • план на парцела на ОТИ.

Видео по темата "2015 25 май Законно! Как да се избегнат грешки при закупуване на гараж?"Приемането на завършено строителството на сгради направени от акт на комисията и одобрен с Указ от ръководителя на областта. членове CC могат да се регистрират на земята в имота или наема.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru