bg.GuruStroykix.ru

Клирънс гараж на GSK

Видео на "Призив към кмета: моля да организира лизинг"

гараж дизайнНа първо място, трябва да се вземат geosemku гаража си, а след това се обръщат към архитектурния отдел, който е издаден кадастралната паспорт, а след това с всички документи в ОТИ и данни, за листа. След тези процедури, а когато имате всички документи за ръка, ние трябва да се обърнем към председателя на GSK за помощ. Удостоверението посочва, че в гаража е наистина принадлежи на вас и сте платили всички акции. Името на гаража в сертификата трябва стриктно да съответства на името на информационния лист и кадастрален план. Ако си от GSK все още не е разгледан в GUYU за регистрация, а след това ще бъдат необходими документи GSK земя дренаж, чартър, удостоверение за назначаване на председателя, извлечение от регистъра.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2021 bg.GuruStroykix.ru