bg.GuruStroykix.ru

Регистрация на право на собственост върху гаража по съдебен ред

Видео на темата "регистрацията на собствеността на сградите"

Регистрация на право на собственост върху гаража по съдебен редВашата първа точка в проектирането на правата на собственост ще ОТИ, където ще трябва да се съберат много запитвания по отношение на техническото състояние на гаража. Издаване на сертификат за право на собственост (капиталова структура) се произвежда директно в управлението на жилища и комуналните сигурност, когато това е необходимо да се направи техническа инвентаризация на обекта, а също и за да се потвърди неговата техническа годност за употреба - той ще трябва да направите, за съда.

Видео по темата "Живот"

За да се класират за имота, който ще трябва да представи на съда следните документи: удостоверение за собственост и съпружеска имуществена общност, удостоверение за наследници на имота (ако има), доказателство за покупка на имота. Тъй като земята под аренда, ще трябва да предостави съответните документи, за да го докаже, или да купят земята под гаража в гаража на кооперацията.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2021 bg.GuruStroykix.ru