bg.gurustroykix.ru

Гараж регистрация на собствеността

регистрация на имотаДобре дошли! За да се регистрирате на земята в имота, което трябва да подготви и представи за разглеждане на следните документи:

  • Изявлението по установената форма на правителствата.
  • Фотокопие на паспорта си.
  • Фотокопие на сертификат, който потвърждава собствеността на гаража.
  • Договорът за наем на земя, извличане на Единния държавен регистър.
  • Кадастрален паспорт.

По-точен списък на документите трябва да бъдат получени в местната администрация. Всички копия на документи трябва да бъдат нотариално заверени.

За да си осигурите гараж в имота, което трябва да подготви следните документи:

  • Разрешение за строеж.
  • В договора за земята за изграждане на гараж.
  • Технически гараж план.
  • Получаване на плащане на такси.
  • Сертификат за всички взаимни плащания, устав и така нататък. (Ако гараж Кооп).

Ако документите не са на всички, или не достатъчно от тях, в гаража могат да бъдат организирани от адвокатски кантори, които са специализирани в тази област.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru