bg.gurustroykix.ru

Ние правим гараж

Видео на тема "Правна грамотност кампания - изготвяне на документи на съда"

Ние правим гаражОсновният документ, който трябва да предостави на собственика на гаража - това е правото на собственост към него. Договорът за наем трябва да се записва от нотариус. За да проверите дали доставените, залаган или продадена на гаража, да вземе в отчета за Companies House и удостоверение от ОТИ. При съставянето на договора в подробности, направете списък на всички недостатъци на гаража, така че да не я поправите. Посочва се кой ще плати за светлина и т.н. Препоръчително е да се посочи също така, че при предсрочно прекратяване на договора и освобождаването на гаража не е предвидено. За да се реши проблемът финансовата трябва да напише декларация в следния вид: "Моля, предайте гаража за срок от ...." Тук е от порядъка на плащане вземане покритие - година, шест месеца и т.н. Когато си оставите копие от договора със сертификата за правото на собственост (2 копия) и заявление за отдаване под наем. Всички документи трябва да имат подписите на двете страни. За да се отърве от всичко това бюрокрацията, можете да използвате услугите на компетентен адвокат.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru