bg.GuruStroykix.ru

Представителство на интересите на семейството

Видео на "Интервю с украински която пострада при границата със САЩ"

Представяне на интересите на регистрацияМожете да представлява интересите на своите близки, но за това трябва специално пълномощно нотариално. В допълнение, ще се наложи следните документи:

Свързани видеоклипове "лесно да се разбере :." Корени "(2008)"

  1. Изявление на местната администрация във връзка с придобиването на правата върху земята. Заявлението трябва да приложи документи, които са предоставили "Списъка на документите, приложени към заявлението за придобиване на права върху терен, който е в държавна или общинска собственост и за които има сгради, конструкции, конструкции", който беше одобрен от Министерството на икономическото развитие и търговията на Руската федерация.
  2. Предостави копие от паспорта си, както и паспорти, баби и дядовци.
  3. Представете доказателства за собствеността на гаража (извлечение от Единния държавен регистър).
  4. Осигуряване на извлечение от Единния държавен регистър на права за закупена земя (обикновено право на неограничен достъп).
  5. Осигуряване на кадастралната част паспорт.
  6. Предоставяне на копие от документа за правото на постоянно използване на земята или правото на лизинг.
  7. Осигуряване на нотариално заверено пълномощно за извършване на дейност в полза на роднини.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2021 bg.GuruStroykix.ru