bg.gurustroykix.ru

Приватизацията на земя в GSK

Приватизацията на земя в GSKМожете да вземете участие в приватизацията на земя и изоставени, тъй като приватизацията на земя от GSK проведе под определена цел, при които не е обикновен мазе получава. Но вашата изба е на земята, което е в действителност не си имущество и собственост на GSK. Ако тази земя е дадена на друг собственик, действителната земята ще бъде негова собственост, както и мазе си като теб принадлежи и ще принадлежи само няма да има много ограничения по отношение на използването му, тъй като земята не е приватизиран през това ви. Това всъщност е една и съща ситуация, когато сте собственик на гараж, а земята ще бъде в съответствие с него не е била приватизирана, така че е най-добре да участват в приватизацията на земя, ако тя е пряко свързана с вашия гараж.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru