bg.gurustroykix.ru

Нормативен литература за определяне на разстоянията на близките сгради в проектирането и строителството

Добър ден.

Стандарти при конструиране съществува. За можете да помислите за няколко наредби, които ще ви помогнат в решаването на проблема си. Първият нормативен документ - за изрезки от 2.30.97 "проектиране и изграждане на градина (крайградски) сдружения на граждани, сгради и съоръжения" - тези правила са по-подходящи при изграждането на градината и крайградските райони, а има още един стандартен документ - SP 30-102 -99 "планиране и изграждане на нискоетажни жилища" - набор от правила за проектиране и строителство фокусирани за индивидуално жилищно строителство.

Налице е също така за изрезки от 30/02/97 - тук осигурява минималното разстояние до съседна граничен част, и те са взети от санитарните условия и характеристики.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru